Poniedziałek, 20 maja 2024

REGULAMIN
najmu limuzyny z szoferem

 

 

p. 1

Umowa najmu zawarta jest między firmą Limuzyny XXL Krzysztof Leśniewski (z siedzibą główną w Warszawie, przy ul. Gniazdowskiej 2e, oraz wykonującą swoją działalność w Warszawie, przy ul. Zabranieckiej 8L), NIP: 524-259-44-83, REGON: 141165298, zwaną dalej Najmującym, a Klientem, zwanym dalej Zamawiającym.

 

p. 2

Przedmiotem usługi jest oddanie do dysponowania limuzyny wraz z szoferem.

 

p. 3

Warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie rezerwacji limuzyny oraz uregulowanie Opłaty Rezerwacyjnej przez Zamawiającego.

 

p. 4

Rezerwację limuzyny można dokonać osobiście w Biurze XXL lub online, wypełniając Formularz Rezerwacji Limuzyny dostępny na stronie www.LimuzynyXXL.pl.

 

p. 5

W przypadku Pakietu Ślubnego, rezerwowanego zwykle ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, Opłatą Rezerwacyjną jest zadatek w wysokości minimum 50% wartości zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania pozostałej kwoty najpóźniej przed wykonaniem zlecenia.

 

p. 6

Opłatą Rezerwacyjną za usługi inne niż Pakiet Ślubny jest pełna płatność za usługę zgodnie z Cennikiem usług Najmującego.

 

p. 7

Rezerwacja jest aktywna po uregulowaniu płatności oraz potwierdzeniu rezerwacji przez Biuro XXL.

 

p. 8

Rezerwacja limuzyny potwierdzona Opłatą Rezerwacyjną stanowi Umowę Najmu Limuzyny z Szoferem.

 

p. 9

Na życzenie Zamawiającego, Najmujący wystawi fakturę VAT 8%.

 

p. 10

Nadgodziny najmu są możliwe, uzależnione jednak od dostępności pojazdu. W sytuacji wolnej limuzyny, Zamawiający dopłaca Najmującemu stawkę za nadgodziny zgodnie z Cennikiem usług Najmującego.

 

p. 11

Stawki za wynajem są godzinne, nie minutowe. Chociaż przewidujemy 5-7 minut losowego opóźnienia, celowe przedłużenie czasu przejazdu więcej niż kilka minut powoduje dopłatę za pełną godzinę.

 

p. 12

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego na dłużej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, Najmujący zwróci Zamawiającemu 50% wartości zamówienia. W przypadku rezygnacji na 30 dni i krócej przed wykonaniem usługi, Opłata Rezerwacyjna wpłacona przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.

 

p. 13

W przypadku Pakietu Ślubnego, rezygnacja na dłużej niż 90 dni przed wykonaniem usługi powoduje utratę zadatku. Rezygnacja na 90 dni i krócej przed wykonaniem usługi powoduje konieczność dopłaty pełnej Opłaty Rezerwacyjnej.

 

p. 14

Zamawiający może zmniejszyć czas wynajęcia limuzyny w dniu wykonywania zlecenia, mimo to niewykorzystana część Opłaty Rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi.

 

p.15

W przypadkach losowych, w których Najmujący nie jest w stanie zrealizować usługi zamówioną limuzyną, Najmujący zobowiącuje się podstawić inny pojazd bądź pojazdy, w klasie pojazdu zamówionego bądź wyższej. W tej sytuacji Zamawiającemu nie przysługuje reklamacja ani zwrot poniesionych kosztów.

 

p. 16

W limuzynach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 

p.17

W limuzynach obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego otwierania szyberdachów.

 

p. 18

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia pojazdu będące wynikiem złych intencji Zamawiającego albo jego gości.

 

p. 19

Szofer jest strażnikiem porządku w limuzynie. W przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (niebezpieczne zachowania podróżnych), szofer ma obowiązek natychmiastowej reakcji. Jeżeli ustne reprymendy nie przyniosą efektu – szofer może zdecydować o wyproszeniu niesfornego uczestnika/uczestników albo, w skrajnym przypadku, odmówi kontynuacji jazdy na niekorzyść grupy. W tej sytuacji Zamawiającemu nie przysługuje reklamacja ani zwrot poniesionych kosztów.

 

p. 20

Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w Limuzyny XXL Krzysztof Leśniewski jest ograniczony do upoważnionych osób, które korzystają z takich danych, aby wypełniać wyłącznie swoje zadania związane z stanowiskiem pracy. Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Akceptując regulamin wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wprowadzonych informacji.

 

p. 21

Administratorem danych osobowych wprowadzinych przy rezerwacji jest firma Limuzyny XXL Krzysztof Leśniewski. Wymagane dane ograniczono do niezbędnych dla wykonania usługi limuzynowej, tj. dane kontaktowe osoby zamawiającej, w tym numer telefonu. Dane przetwarzane będą okresie niezbędnym do wykonania usługi i nie są przekazywane podmiotom niezwiązanym z Administratorem. Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych.

 

p. 22

Ewentualne reklamacje można zgłaszać używając wszelkich kanałów kontaktowych udostępionych przez Najemcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona możliwie szybko, nie później niż w 48h.

 

p. 23

Więcej przydatnych informacji Zamawiający znajdzie w Cenniku usług Najmującego oraz w zakładce ‘Częste Pytania – FAQ’ na stronie www.LimuzynyXXL.pl.

 

p. 24
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację postanowień wyżej wymienionego Regulaminu.