Piątek, 12 kwietnia 2024
Dane Klienta:
Imię i nazwisko: Adres: Telefon: Adres e-mail:

Wybór limuzyny:
Inna:

Limuzyna z kierowcą zostanie podstawiona we wskazane miejsce:
Rodzaj uroczystości:
Orientacyjna liczba uczestników:

Adres:
Data:
Godzina:
Ilość godzin:
Opis trasy / Adres końcowy / Informacje dodatkowe:

Usługi dodatkowe:Warunki płatności:
Całość do zapłaty: Skąd się o nas dowiedziałeś/aś?

 

Rezerwacja jest aktywna po uregulowaniu płatności oraz potwierdzeniu rezerwacji przez Biuro XXL.

Podczas uroczystości Klient ponosi pełną odpowiedzialność za siebie, swoich gości, oraz za wszystkie uszkodzenia pojazdu związane z nieprawidłowym użytkowaniem. Kierowca sprawdza stan pojazdu po uroczystości. Stawki za wynajem są godzinne, nie minutowe. Celowe przedłużenie czasu przejazdu powoduje dopłatę za pełną godzinę. Administratorm danych osobowych jest firma LimuzynyXXL z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do podanych informacji. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych oraz akceptuje warunki Regulaminu.

Kopia zamówienia zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.